Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Svenska Gymnstikförbundets uppförandekod
Dackegymnasterna följer Gymnastikförbundets uppförandekod:


  1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.

  2. Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.

  3. Vi är goda förebilder.

  4. Vi respekterar allas lika värde.

  5. Vi respekterar utövarnas personliga integritet.

  6. Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.

  7. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.

  8. Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet. 

http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_18697/cf_418/Gymnastikens_uppf-randekod_8.PDF
 
 
Stöd Dackegymnasterna
 
 
Våra sponsorer