Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Försäkringar
Samtliga gymnaster i Dackegymnasterna är försäkrade via föreningen. Beroende på ålder, träningens svårighetsnivå och tävlingsdeltagande kan gymnasterna beröras av olika försäkringar. De av föreningen valda licensförsäkringarna (Basförsäkring, Träningsförsäkring samt Tävlingsförsäkring) rekommenderas av Svenska Gymnastikförbundet och hanteras av försäkringsmäklarna Svedea.


Basförsäkringen gäller vid all gymnasstikträning för barn, ungdomar och motionärer, samt resa till och från sådana aktiviteter för barn, undomar och motionärer.


Träningsförsäkringen är obligatorisk för alla kategorier av gymnaster som använder trampett och/eller trampolin och utför hopp med rotation kring tväraxel som till exempel volt, barani eller överslag.


Tävlingsförsäkringen är obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling med gymnaster från annan klubb och där poängbedömning sker.


Om du eller ditt barn blivit skadad, kontakta kansliet: 


Tel: 0470-252 60
E-post: kansli@dackegymnasterna.se
Skadeanmälningsblankett Svedea
 
 
Stöd Dackegymnasterna
 
 
Våra sponsorer